Ngày ấy chúng tôi đi

CHÂU XUÂN NGUYỄN

Nguyễn Khắc Phụng

CPSC_logoLúc chiến cuộc miền Nam bắt đầu leo thang sau vụ khiêu chiến ở Vịnh Bắc Việt (ngày 2 tháng 8 năm 1964)(1) và trong khi miền Nam đang hỗn loạn với các vụ đảo chánh trong buổi giao thời giữa hai nền Cộng Hòa, ngày ấy chúng tôi đi.

View original post 2,662 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s